Forbundets tilpasnings-forhandlinger har startet

Publisert: 15.03.18

– innholdet kan være utdatert

Årets samordnede oppgjør mellom LO/NHO skal gjennomføres med forbundsvise tilpasningsforhandlinger.

Krever enighet

Det partene kan forhandle om i disse forbundsvise forhandlingene er begrenset og krever dessuten enighet. Det er nemlig ikke streikerett i tilpasningsforhandlingene. Streikeretten er løftet opp til det samordnede oppgjøret.

Om forbundet og motpartene ikke blir enige, videreføres dagens bestemmelser.

Dagene 14. – 20. mars er avsatt til disse forhandlingene og først ut av forbundets overenskomster er Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Delegasjonene til EL og IT Forbundet og motparten NELFO har startet forhandlingene og fristen er fredag 16. mars.

Tilpasningsforhandlinger for andre overenskomster LO/NHO

IKT-overenskomsten med NHO                     15. mars

Kabelmontøroverenskomsten                          15. mars

Fellesoverenskomsten Treforedlingsind.        15. mars

Telenoroverenskomsten                                  19. mars

Energioverenskomsten Energi Norge        19.-20. mars

Heisoverenskomsten                                  19.-20.  mars

Se elogit.no for når det er forhandlinger for andre områder utenom LO/NHO.

Mer om hvert enkelt område

Les om tilpasningsforhandlinger LOK i Nettverk

Les om forhandlingene innen heis, Telenor og EnergiNorge i Nettverk. 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.