Forbundet støtter kampen for tariffavtale ved Bekken & Strøm

- innholdet kan være utdatert

Retten til tariffavtale er helt grunnleggende i norsk arbeidsliv og de ansatte fører en kamp som er viktig for hele fagbevegelsen.

Virksomheten viser tydelig at den ikke er interessert i at de ansatte får regulerte lønns- og arbeidsvilkår gjennom en avtale. Slike holdninger hos arbeidsgivere må nedkjempes.

En samla fagbevegelse må stille seg bak de ansatte ved Bekken & Strøm. Alle tilgjengelige ressurser må tas i bruk for at denne kampen skal lykkes. Dersom det blir nødvendig med sympatiaksjoner stiller EL & IT Forbundet opp.

EL & IT Forbundet ønsker de ansatte ved Bekken & Strøm lykke til i kampen, og oppfordrer samtidig alle våre egne organisasjonsledd til å vise solidaritet.