– Forbundet på alle plattformer!

- innholdet kan være utdatert

– Den nye plattformen er brukervennlig og blir et nyttig verktøy for medlemmer og tillitsvalgte. Jeg har store forventninger til den nye siden og dens funksjoner, og vi har lagt stor vekt på verving, sier forbundsleder Andersen.

Han oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å bruke funksjonen «Min side», som får flere elementer enn den gamle.

– Alle medlemmer bør sjekke ut «Min side» for å oppdatere egen informasjon, sier Andersen.Det var i fjor høst at forbundet startet arbeidet med en ny web. Ei nedsatt arbeidsgruppe, bestående av forbundssekretær Torbjørn Sundal, systemansvarlig/medlemsservice Hanne Jørgensen og informasjonskonsulent Bente Jeppsson, har arbeidet mot ulike leverandører. Forbundssekretær Torbjørn Sundal har ledet gruppa.

– Det har vært som å bygge det første huset og skulle ordne all logistikk sjøl. Det er noe man aldri har gjort, man tror det er enkelt og vet definitivt ikke hva man begir seg ut på. Vi har måttet gjøre oppgaver i riktig rekkefølge når det gjelder leverandørenes arbeid, når det gjelder teknologi og når det gjelder design. Uten riktig rekkefølge er det som om man bestiller en håndverker som ikke får gjort noe før en annen håndverker er ferdig, forklarer Sundal.

Forbundssekretæren takker leverandørene for godt og profesjonelt samarbeid. Det gjelder Compendia, Telecomputing, LO Media og 07 Interaktiv.

– Jeg vil spesielt takke designer Helene Lundeby Riddervold og tekniker Thomas Hamre Wiberg hos 07 Interaktiv, grafiker Thomas Løland i LO Media for arbeidet med ny logo og Tommy Valand i Compendia når det gjelder arbeidet med «Min side», sier Sundal.

Han legger til at arbeidet med ny web ikke er ferdig, det er fortsatt en del ugjort.

– Jeg oppfordrer alle nettsidens brukere/ytre organisasjon til å komme med tilbakemelding om ting som ikke fungerer og ting som er feil osv.

Arbeidsgruppa gleder seg til lanseringen for et arbeid som har vært interessant, lærerikt og meget krevende.