Uttalelser

Forbundets nyeste uttalelser finner du nedenfor. Eldre uttalelser kan du finne ved å søke på "uttalelser".

Uttalelse fra forbundsstyret: Uforsvarlig snarvei til yrkesfag

Vedtatt 1. november 2018

Uttalelse fra forbundsstyret: Pensjon fra første krone

Del: