Forberedelser til hovedtariffoppgjøret i gang

Publisert: 17.11.17

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har i løpet av de siste ukene gjennomført tre landstariffkonferanser.

Konferansenes viktigste oppgave er å utforme krav og prioriteringer til tariffoppgjøret innen sine områder. De velger også representanter til EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg for de ulike områdene.

Det er avholdt konferanse for IKT/Spekter, for landsoverenskomsten for elektrofagene og for energiavtalene med KS Bedrift og Energi Norge. I tillegg til tariff diskuterte konferansene aktuelle politiske saker innen sine områder.

EL og IT Forbundets landsstyret vedtar de endelig kravene på sitt møte 7. desember (publiseres på våre nettsider).

LOs representantskap avgjør i februar om det blir et forbundsvis oppgjør eller et samordnet oppgjør. Det siste innebærer i praksis at LO forhandler på vegne av sine medlemsforbund i private sektor direkte med NHO.

Forhandlingene om revisjon av hovedavtalen mellom LO og NHO ble avsluttet 10. november 2017. Les mer om endringene på LOs nettside: http://www.lo.no/Lonn–tariff/Nyheter-lonn-og-tariff/Sma-men-viktige-endringer/

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.