Flertall mot EØS blant EL og IT Forbundets medlemmer

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet gjennomførte i perioden 3-7. april en spørreundersøkelse om EØS. Resultatet viser et flertall for å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

I alt deltok 1267 av forbundets medlemmer i undersøkelsen som besto av et spørsmål.Viktig med mer debatt om alternativer til EØS– Tallene viser først og fremst at det er svært få som ønsker å beholde avtalen når den settes opp mot et alternativ. Det er også viktig å merke seg at andelen som ikke har gjort seg opp en mening er stor. Derfor er det viktig med mer debatt om EØS og hvilke alternativer vi har, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Andersen tror den sterke EØS-skepsisen blant annet skyldes at sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er en økende utfordring.

– Sosial dumping undergraver arbeidsforholdene og den rettferdige konkurransen mellom bedrifter. Folk ser dette, samtidig som EØS-avtalen i altfor mange tilfeller hindrer økt innsats for et seriøst arbeidsliv. Det gjelder for eksempel i forhold til bemanningsbransjen og faste ansettelser, sier Andersen.

Av de 1267 som deltok var det 773 som tok standpunkt. 544 svarte «Ja». Det utgjør omtrent 70 prosent. 229 svarte «nei», noe som utgjør omtrent 30 prosent. Undersøkelsen ble gjort via e-post blant et tilfeldig utvalg på 5000 av medlemsmassen.