Felix hedret av LO-sekretariatet

- innholdet kan være utdatert

Kjære Hans!

«I 14 år frem til mars 2015 ledet du EL & IT Forbundet – og med det også en sentral posisjon i  LO-sekretariatet. Det er imponerende å stå i en slik krevende fremskutt posisjon i så mange år. Det vitner om tillit fra medlemmene – og mye klokskap.

Og mange har også framhevet din store raushet. Du var tydelig, men slapp også andre fram i lyset. Du er sterk ideologisk og har et bredt politisk nedslagsfelt. Ingen må være tvil om at du talte forbundets saker når det var nødvendig i sekretariatet!

Og vi visste veldig godt at du kunne dine saker til fingerspissene. Ikke minst din sterke kunnskap om pensjon bidro til at LO kunne samle seg bak en felles strategi i 2008. Det fikk medlemmenes tillit i uravstemningen. Det var en stor seier for deg – og LO-fellesskapet.

Det har alltid vært en glede å samarbeide med deg, Hans. Du har vært en sterk og samlende medspiller i LO-sekretariatet. 

Tusen takk for din store innsats i mange  år. Jeg håper LO-sekretariatets fat får hedersplass hos deg – og minne deg om gode kamper og gode kollegaer.»