Utdanningskonferansen

Hensikten med konferansen er å støtte opp om distrikt og fagforeningers arbeid med fagutdanning og tillitsvalgtsopplæring.

De som arbeider med fag-, yrkes- og tillitsvalgtopplæring skal etter konferansen ha blitt kjent med, og fått kunnskap om, påvirkningsmuligheter innen disse områdene, både i og utenfor forbundet.

Tillitsvalgte i distrikt og fagforening som jobber med/har ansvar for fag-, yrkes- og tillitsvalgtopplæring.

Meld interesse

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.