Tillitsvalgtskonferansen

Hensikten med konferansen er å styrke tillitsvalgtes engasjementet i klubber spesielt samt organisasjonsarbeid generelt. Sette søkelys på hvordan tillitsvalgte kan få større innflytelse på arbeidsplassen og respekt for jobben de gjør.

Klubbtillitsvalgte, konserntillitsvalgt, samt politisk ledelse i distrikt, fagforening.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.