Oppfølgingskurs for forbundets veiledere

Hensikten med oppfølgingskurset er å sikre utvikling og god kvalitet på læringsaktivitetene i forbundet. Sentrale elementer i kurset er erfaringsutveksling, utvikling av forbundets kurs og opplæringsaktiviteter. Bygge opp pedagogisk kompetanse for forbundets læringsaktiviteter.

Forbundets godkjente veiledere.

Ingen relevante kurs eller konferanser for øyeblikket

 

.

Kontakt

Kai Christoffersen
Forbundssekretær
Telefon: +47 930 22 923

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.