Likestillingskonferanse

Hensikten med konferansen er å støtte opp om likestillingsarbeidet i klubb, distrikt og fagforeninger.

Konferansen skal også bidra med å skape gode relasjoner og nettverksbygging på tvers av våre organisasjonsledd, samt få påvirkningsmuligheter når det gjelder likestillingsarbeid , både i og utenfor forbundet.

kvinner og menn som ønsker å bidra i likestillingsarbeid.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.