Fanemarkeringer i Oslo og Trondheim

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet streiker mot KS Bedrift for å beholde hviletiden til beredskapsvaktene i energisektoren. Totalt er over 1000 medlemmer i EL og IT Forbundet i 73 selskaper tatt ut.

OsloTid: Onsdag 2. november kl 15.00-15.30

Sted: Ved Kommunenes hus (Nationaltheatret stasjonsutgang i Ruseløkkveien)

Arrangør: EL og IT Forbundet, Fagforbundet og LO i Oslo

Appeller ved Gerd Kristiansen (leder av LO), Jan Olav Andersen (leder av EL og IT Forbundet), Mette Nord (leder av Fagforbundet) og Lizzie Ruud Thorkildsen (første nestleder i Delta).

TrondheimTid: Fredag 4. november kl 12,00

Sted: Trondheim Torg

Arrangør: Fagforbundet, EL og IT Forbundet og LO i Trondheim

Appeller ved Jan Olav Andersen (leder av EL og IT Forbundet), Kristian Tangen (Distriktssekretær i LO i Sør-Trøndelag), Kristin Sæther (Fagforbundet/LO i Trondheim) og Venke Heimdal (leder av EL og IT Distrikt Trøndelag).

Kort om streikenTar ti hviledager: KS Bedrift ønsker å redusere avspaseringsordningen for beredskapsvakter i energisektoren fra tre til to dager. Det betyr at de fleste, som har ti vakter i året på sju døgn i strekk, mister ti hviledager i året.

Vi ber om det andre allerede har: Etter sju døgn i strekk på jobb ønsker vi å beholde tre hviledager. Det tilsvarer det som ansatte i energiselskaper i NHO har i tariffavtalen. Fram til 2015 har arbeidsmiljøloven sikret de nødvendige hviledagene. Nå er den svekket, og sikrer bare to hviledager. Dermed trengs tariffesting. KS Bedrift ønsker å ligge på lovens minstestandard.

Vaktene blir tøffere og tøffere: Det blir mer ekstremvær, større vaktområder og mindre bemanning per vakt. Hele samfunnet er avhengig av strøm og forventet responstid er på null. Vaktbelastningen har ikke blitt lettere. Derfor er det totalt urimelig å frata vaktene hvile.

Samleside om streiken