Fagbevegelsen som politisk prosjekt?

- innholdet kan være utdatert

NTL Universitetet i Oslo arrangerer debatten i deres faglig-politiske uke. Dette arrangementet skjer 9. oktober, klokka 17:00 på utestedet Dattera til Hagen.

Debattantene har mange sentrale spørsmål som skal diskuteres:Bakgrunnen for debatten er at lederne i LO, Unio og YS i Klassekampen reiste diskusjonen om fagbevegelsen som motkraft og fagbevegelsens samfunnsmessige rolle.