Fagbevegelsen som politisk prosjekt?

Publisert: 30.09.15

– innholdet kan være utdatert

NTL Universitetet i Oslo arrangerer debatten i deres faglig-politiske uke. Dette arrangementet skjer 9. oktober, klokka 17:00 på utestedet Dattera til Hagen.

Debattantene har mange sentrale spørsmål som skal diskuteres:
  • Har fagbevegelsen har gått fra å være en politisk premissleverandør til å være en serviceorganisasjon for enkeltmedlemmer?
  • Trengs det en politisering av fagbevegelsen?
  • Har det faglig-politiske samarbeidet basert seg på konsensus der partipolitikk er blitt fagbevegelsens politikk, og ikke omvendt?
  • Og har dette svekket fagbevegelsen som politisk premissleverandør? Å fremme krav er viktig, men ikke nok.
  • Kan mer politikk aktivisere medlemsmassen og organisere flere?

Bakgrunnen for debatten er at lederne i LO, Unio og YS i Klassekampen reiste diskusjonen om fagbevegelsen som motkraft og fagbevegelsens samfunnsmessige rolle.

Relevante artikler

Avvikende åpningstider i mars og april 2022
Med nye nettsider kommer også nye strukturer, noe som kanskje gjør navigasjonen litt uvant. Her har vi laget en grov oversikt over hvor du finner forskjellig innhold, med utgangspunkt i hovedmenye.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.