Fafo-notat om vilkårene for tillitsvalgte  

Publisert: 26.11.19

– innholdet kan være utdatert

Fafo har undersøkt vilkårene som tillitsvalgte har for sitt virke, og hvilke saker de er opptatt av. Funnene er oppsummert i et nytt notat.

Bakgrunnen for notatet er at LO har hatt 2019 som tillitsvalgtår. Målet med året er tre ting:

  • De tillitsvalgtes vilkår for å utføre vervet styrkes
  • De skal få anerkjennelse for jobben som gjøres
  • Betydningen av funksjonen skal synliggjøres

Fafo har siden 2012 hatt regelmessige spørreundersøkelser i LOs tillitsvalgtpanel, som er sammensatt av tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund. Det nye notatet bygger i hovedsak på spørsmål stilt i 2018 og 2019.

Tillitsvalgte motiveres av å jobbe for medlemmene lønns- og arbeidsvilkår

Åtte av 10 tillitsvalgte ønsker å fortsette i sine tillitsverv etter at valgperioden har gått ut. Den sterkeste motivasjonen for å være tillitsvalgt er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. Ønske om å påvirke beslutninger på arbeidsplassen, trekkes også fram.

Samtidig viser det seg at rundt halvparten føler seg alene om oppgavene, og at verving av nye medlemmer nedprioriteres i en hektisk hverdag. Tid er ofte en knapphetsfaktor, og det kan være stor variasjon i hvor mye tid tillitsvalgte på arbeidsplassene har til rådighet.

EL og IT Forbundet viderefører tillitsvalgtåret

Dyktige tillitsvalgte og verneombud er ryggraden i EL og IT Forbundet. Derfor vil bedre vilkår for å utføre vervene være en viktig sak for oss i årene som kommer. Det handler til syvende og sist om å være en sterk organisasjon for medlemmene.

EL og IT Forbundet skal blant annet gjennomføre en egen tillitsvalgtsundersøkelse i januar 2020. Funnene derfra skal, sammen med funnene fra Fafo-notatet, legge grunnlagt for forbundets arbeid for å bedre vilkårene for tillitsvalgtsarbeid.

Les hele notatet fra Fafo

Les EL og IT Forbundets landsmøteuttalelse om tillitsvalgtåret

Les LOs nyhetssak fra presentasjonen av notatet

Relevante artikler

Avvikende åpningstider i mars og april 2022
Med nye nettsider kommer også nye strukturer, noe som kanskje gjør navigasjonen litt uvant. Her har vi laget en grov oversikt over hvor du finner forskjellig innhold, med utgangspunkt i hovedmenye.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.