Et solidarisk oppgjør

- innholdet kan være utdatert

– LO tar samfunnsansvar gjennom å forhandle fram fornuftig lønnsutvikling. Men vi kan ikke bære dette ansvaret alene. En fornuftig lønnsvekst må prege hele arbeidslivet.  Alle grupper må omfattes.  I en situasjon hvor deler av arbeidslivet har gode inntektsutsikter, mens andre områder sliter tungt, er dette særlig viktig, sa Gerd Kristiansen.

Les Gerd Kristiansens tale her (sjekkes mot fremføring)