Enighet om sosiale bestemmelser for helseforetakene (A1)

Publisert: 16.04.18

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet og de andre arbeidstakerorganisasjonene har blitt enige med Spekter om de sosiale bestemmelsene i overenskomstene for helseforetakene.

De sosiale bestemmelsene blir prolongert og partene er enige om å sette ned et partssammensatt utvalg som skal se på enkelte bestemmelser knyttet til pensjon. Blant annet skal utvalget kartlegge omfanget av antall arbeidstakere som ikke oppfyller minstekravet for medlemskap i helseforetakenes tjenestepensjonsordning. Utvalget skal redegjøre for hvilke konsekvenser det har at disse arbeidstakerne ikke er omfattet av tjenestepensjonsordningen, samt hvilke kostnader en endring av dagens minstegrense til en null-grense vil ha.

Partene er videre enige om at punkt 1.2 i de sosiale bestemmelsene skal forstås slik, at homofile og lesbiske som har foreldrerett og daglig omsorg for barn i barnets første leveår, har rett til permisjon med full lønn i 12 måneder når arbeidstakeren har rett på stønad etter folketrygdloven.

Helseoppgjøret fortsetter 14. mai med A2-forhandlinger.

– Helseoppgjøret er et stort og krevende forhandlingsområde, men vi vet at våre tillitsvalgte vil gjøre en god jobb, sier forbundssekretærene Reidunn Wahl og Hjørdis Henriksen som representerer forbundet i de sentrale forhandlingene (A1 og A2).

Spekter Helse protokoll (A1)

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.