Enighet om ny energioverenskomst

Publisert: 20.05.16

– innholdet kan være utdatert

Resultatet innebærer en økning i minstelønnssatsene på 2,9 prosent, mens alle øvrige satser i overenskomsten økes med 5,8 prosent. Det meste av lønnen skal forhandles lokalt. Disse forhandlingene skal gjennomføres så snart det sentrale oppgjøret er godkjent av medlemmene gjennom uravstemning.

– Motpartens viktigste krav var en reduksjon av avspaseringsbestemmelsene i hjemmevakta. Dette kravet gjorde det svært krevende å forhandle om våre øvrige krav til overenskomsten, sier Bjørn Fornes, EL og IT Forbundets forhandlingsleder.

For EL og IT Forbundet var det svært viktig å sikre avspaseringsbestemmelsene i hjemmevakta, noe det lyktes med. Forbundet hadde også andre krav, men de var det ikke mulig å få gjennom i årets forhandlinger.

– Resultatet var det beste vi kunne oppnå all den tid motparten krevde en reduksjon i vaktbestemmelsene for i det hele tatt å forhandle videre på øvrige krav. Vaktbestemmelsen var det høyest prioriterte kravet fra vår landstariffkonferanse, sier Fornes. 

Forhandlingsresultatet anbefales av et enstemmig forhandlingsutvalg. Uravstemning avholdes mellom 1. – 16. juni.

Forhandlingsprotokoll mai 2016.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.