Enighet om IKT- og serviceelektronikk

Publisert: 26.10.20
(Endret: 23.05.22)

EL og IT Forbundet ble i ettermiddag enige med Virke om Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

– Vi må si oss fornøyd med dette resultatet, sier forbundssekretær Torbjørn Sundal som ledet forhandlingene for EL og IT Forbundet.

Det er et enstemmig forhandlingsutvalg som anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet:

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 fra 01.04.2020.
  • Det er enighet om en solid minstelønnsøkning samt at minstelønnssystemet er utvidet med en ny sats gjeldene etter 6 år. Minstelønnssatsene er med dette like for begge IKT-overenskomstene til EL og IT Forbundet.
  • Det gis en permisjonsdag med lønn i forbindelse med flytting til ny fast bolig samt innstramminger i plikten til å etablere kompetansehevingsplaner.
  • Det er slått fast at det ikke er adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Last ned full protokoll her. 

Resultatet sendes nå ut til uravstemning. Fristen for å meddele resultatet av uravstemningen er satt til 05.11.2020 kl. 12:00.

Relevante artikler

– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.
Onsdag 8. mai ble det oppnådd enighet i bistandsforhandlingene for OneCo Networks.
Etter fire dager endte forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro med brudd. – Ville ikke møte oss på noen av våre krav.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.