Enighet om avtale og lønnstillegg i Helse Nord IKT

Publisert: 10.12.18

– innholdet kan være utdatert

– Helse Nord IKT har ansatte på 11 lokasjoner og vi er glade for at en avtale nå er på plass, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Avtalen har en tradisjonell A-del med AFP, avtalefestet ferie og bestemmelser om innleie og en A1 med sosiale bestemmelser. B-delen gir 37,5 timer med lunsjpause inkludert i arbeidstiden, minstelønnssatser med ansiennitetstillegg, nattillegg a kr 110,- per time mellom 20.00 og 07.00 for arbeidstakere som arbeider etter skift/turnusplan og forholdstallet 1:5 ved hjemmevakt. For EL og IT Forbundet er oppvurdering av fagutdanning og ungdommens rett til læreplasser en del av tariffpolitikken.

Forbundet er meget fornøyd med en enighet om å ta inn følgende tekst i § 15: «For å møte framtidig bemanningsbehov mener partene det er viktig at det legges til rette for økning av antall læreplasser i relevante fag.»

Økonomi

Det økonomiske tillegget er i tråd med frontfagsmodellen og Holdenutvalgets innstilling. Vi fikk en utfordring ved at nytilsatte i 2018 var tilbudt tilsetting med en lønnsinnplassering som forskutterte lønnsoppgjøret. Løsningen ble at denne gruppa fikk et lavere lokalt generelt tillegg: dvs A-dels tillegg a kr 1 950,- + kr 10 000,- =  kr 11 950,-
Medlemmer av EL og IT Forbundet ansatt før 2018: A-dels tillegg a kr 1 950,- + kr 18 000,- = kr  19 950,-.

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2018.

Uravstemning

Avtalen skal ut på uravstemning blant medlemmene. Avstemningen gjennomføres elektronisk. EL og IT Forbundet oppfordrer medlemmene til å stemme ja.

Organisering

– Innsats fra distriktene i nord vil være avgjørende for å bygge styrke på denne avtalen, sier Wahl. Per i dag har forbundet medlemmer i bl. a. Harstad, Bodø og Tromsø.

Det var leder av forhandlingsavdelingen, Bjørn Fornes og forbundssekretær Reidunn Wahl som forhandlet for EL og IT Forbundet. Forhandlingene foregikk i Tromsø.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.