Enighet om avtale i Helse Vest IKT AS

Publisert: 15.03.19

– innholdet kan være utdatert

Det er i dag signert avtale om opprettelse av B-del samt gjennomført lønnsoppgjør for 2018 i Helse Vest IKT AS.

Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat gjøres gjeldende. B-delen inneholder arbeidstid 37,5 timer – lunsjpausen er inkludert i arbeidstiden og godtgjøring for særskilt arbeidstid, kvelds- og nattillegg i prosent i stedet for kronebeløp.

Dersom det ikke lokalt er inngått avtale om annen omregningsfaktor, skal hjemmevakt omregnes i forholdstallet 1:5.
For arbeidstakere ansatt før 1. april 2018 gis et likt generelt tillegg på kr 13.336,- per år med virkning fra 1. april 2018.
Minstelønnssatser endres med virkning fra 1. juli 2018.

Uravstemning
Avtalen skal ut på uravstemning blant medlemmene. EL og IT Forbundet oppfordrer medlemmene til å stemme ja.
I forhandlingene deltok forbundssekretærene Reidunn Wahl, Hjørdis Henriksen og Geir Aasen.

Om Helse Vest IKT AS
Helse Vest IKT har om lag 560 ansatte. Kontorene er fordelt utover hele Vestlandet, mens hovedkontoret ligger i Bergen. 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.