Enighet om A-del i Spekter-oppgjøret

- innholdet kan være utdatert

– Vi har fått på plass et «slitertillegg» og partene skal foreslå tiltak som kan øke graden av organisering i arbeidslivet, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Økonomisk gis det et generelt tillegg på 1 950 kroner per år. Det gis et ytterligere tillegg på 4 875 kroner per år til arbeidstakere (unntatt lærlinger) med en årslønn på 417 726 kroner eller lavere.

Partene er enige om å bidra til å heve statusen til yrkesfagene.

På lik linje med LO/NHO-oppgjøret er noen av hullene i AFP gjort mindre.

Det er enighet om endringer i områdeinndelingen. Det skal nå forhandles B-deler ute på virksomhetene.

– Frister for å be om bistand og avslutte forhandlingene er også fastsatt, sier Wahl. 

Lønnstillegg for helseforetakene fastsettes i de videre forhandlinger. For Sykehuspartner blir det en egen prosess som skal avklare om en skal kutte ut A2 og legge flere elementer i B-delen og legge denne avtalen i et nytt område 11.

Protokoll innledende forhandlinger sentrale forhandlinger