Enighet om A-del i Spekter-oppgjøret

Publisert: 11.04.18

– innholdet kan være utdatert

– Vi har fått på plass et «slitertillegg» og partene skal foreslå tiltak som kan øke graden av organisering i arbeidslivet, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Økonomisk gis det et generelt tillegg på 1 950 kroner per år. Det gis et ytterligere tillegg på 4 875 kroner per år til arbeidstakere (unntatt lærlinger) med en årslønn på 417 726 kroner eller lavere.

Partene er enige om å bidra til å heve statusen til yrkesfagene.

På lik linje med LO/NHO-oppgjøret er noen av hullene i AFP gjort mindre.

Det er enighet om endringer i områdeinndelingen. Det skal nå forhandles B-deler ute på virksomhetene.

– Frister for å be om bistand og avslutte forhandlingene er også fastsatt, sier Wahl. 

Lønnstillegg for helseforetakene fastsettes i de videre forhandlinger. For Sykehuspartner blir det en egen prosess som skal avklare om en skal kutte ut A2 og legge flere elementer i B-delen og legge denne avtalen i et nytt område 11.

Protokoll innledende forhandlinger sentrale forhandlinger

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.