Enighet mellom LO og SAMFO

- innholdet kan være utdatert

LO og SAMFO ble torsdag 11. april enige om et lønnsoppgjør hvor det gis generelle tillegg, lavlønnstillegg og økt minstelønn.

Landsoverenskomsten Flere får generelt tillegg 

Medlemmer som lønnes etter overenskomsten for USBL, overenskomsten for Coop Norge SA med flere, overenskomsten for ledere i Coop Norge SA med flere og Lederoverenskomsten (økt basislønn) får et generelt tillegg på 2,50 kr i timen.  

Lokale forhandlinger 

Det kan være mer lønn å hente ut lokalt. Det er viktig at de tillitsvalgte krever lokale forhandlinger.