Enighet med Spekter Helse

Natt til fredag 25. juni -etter 14 timer med forhandlinger, kom EL og IT Forbundet, Fagforbundet og Creo til enighet med Spekter Helse om sentrale tillegg for helseforetakene i område 10.

Oppgjøret har en ramme på 2,82 %. 

Fagarbeidere i lønnsgruppe 2 og 3 får generelle tillegg fra kr 11 000,- til 13 000,- fra 1. juli 2021. Minstelønnssatsene heves tilsvarende.

Tilleggene for medlemmer i lønnsgruppe 4 og 5 varierer da de gis som prosenttillegg.

Det settes også av en pott til B-del forhandlinger på 1,3 % av lønnsmassen med virkning fra 1. oktober 2021. (OBS! Her fratrekkes kostnader til endringer i ubekvemstillegg, så her kan det bli forskjeller mellom forbund og mellom ulike helseforetak på hvor mye man skal forhandle om).

Fristen for å bli ferdig med B-del forhandlinger i område 10, 11 og uplasserte bedrifter er fredag 24.september kl 16.00.

-Forbundets distriktssekretærer oppfordres til å ta kontakt med tillitsvalgte i helseforetakene og høre om de trenger bistand i B-del forhandlingene, sier forbundssekretær Reidunn Wahl som sammen med Roar Skogøy representerte EL og IT Forbundet i forhandlingene.

Les protokoll fra forhandlingene her.