Enighet med NHO i lønnsoppgjøret – her er resultatet

- innholdet kan være utdatert

– Vi er godt fornøyd med resultatet, og glad for at vi kom til enighet, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO ble avsluttet kl. 13.30 mandag 1. april. Dermed blir det ikke streik.

Fakta om oppgjøret:

*Tariffleksikon: Hva er «ramme»?. 

Nesten halvparten av dem som får lavlønnstillegget er kvinner, mens kvinneandelen i alt er 23 prosent.

Lavlønnstillegget gis til alle på overenskomster hvor snittlønnen ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeider lønn. Dette gjelder ingen av EL og IT Forbundets avtaler (alle ligger over snittet).EL og ITs kommentarJan Olav Andersen, forbundsleder, representerte EL og IT Forbundet i LOs forhandlingsutvalg.

– Det var viktig for oss å komme over tre prosent, etter mange år med svært moderate oppgjør. Vi har også vært opptatt av et godt generelt tillegg og et lavlønnstillegg. Vi hadde gjerne sett en noe høyere ramme, og dermed også et høyere generelt tillegg, men det var altså ikke mulig å få til denne gangen, sier Andersen.

De fleste av EL og IT Forbundets yrkesaktive medlemmer er omfattet av LOs forhandlinger med NHO. Unntakene er Spekter-områdene, KS-områdene, Staten, Virke og SAMFO.

Ytterligere informasjon:

Vurderinger rundt rammen, mellomoppgjøret 2019

HURTIGINFO Meklingsresultat LO-NHO

Riksmeklerens møtebok, med blant annet enkelte bedriftsavtaler

Resultatet: Landsoverenskomsten for elektrofag