Enighet med KS Bedrift om Energiavtale 1

Publisert: 20.05.19

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet og KS Bedrift er enige om årets mellomoppgjør på Energiavtale 1.

Partene ble enige om et generelt tillegg på kr 7 312 fra 1. juli og en heving av minstelønnssatsene med kr 6 268 fra 1. juni.

I tillegg er partene enige om den videre prosessen om offentlig tjenestepensjon, tilsvarende resultatet i kommuneoppgjøret, som vil bli implementert i tariffavtalen.

Videre er partene enige om en presisering av tariffavtalens § 13-3 med følgende: Partene vil presisere at § 13-3 «Reiser og opphold på anlegg innenlands- arbeidsreiser» 2. og 3. ledd også gjelder arbeidsreiser der nattopphold må skje utenfor hjemmet, selv om det ikke er snakk om opphold på «anlegg» i vanlig forstand. Dette omfatter ikke reiser til møter, kurs eller konferansen, som kommer inn under bestemmelsene om tjenestereiser i § 13-1 og § 13-2. Partene vil endre teksten i Energiavtalene på dette punktet ved 2020-oppgjøret.

Protokolltilførslene fra hovedoppgjøret 2018 videreføres ut tariffperioden.

Nå gjenstår de lokale forhandlingene i den enkelte virksomhet og det vises til bestemmelsene i § 3 Lønnsbestemmelser som regulerer de lokale forhandlingene.

EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg bestod av Karianne Hansen Heien (forhandlingsleder), Fred Løvli, Jon Yttri, Endre Strand, Tore Båtstad, Kåre Finjord, Jarle Eide (forbundssekretær) og Geir Aasen (forbundssekretær).

Protokollen fra forhandlingene.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.