Enighet i Telenor

- innholdet kan være utdatert

– Vi har fått på plass viktige bestemmelser knyttet til våre hovedkrav på personvern, arbeidsmiljø, kompetanseheving og likelønn, sier Reidunn Wahl, EL og IT Forbundets forhandlingsleder.

Overenskomsten gjelder for ca 5 800 ansatte i 17 bedrifter. Ca 1150 av de ansatte er EL og IT-medlemmer.

Personvern og kompetanse

Overenskomsten har fått en ny paragraf 22 som heter Personvern i arbeidslivet – dette for å matche utfordringene utviklingen av digital teknologi kan gi for personvern i arbeidslivet. Det er også kommet et nytt avsnitt i paragraf 17 Kompetanseutvikling som omhandler arbeidsmiljø, form og frekvens ved måling og vurdering av arbeidsprestasjoner.

I protokollen fra forhandlingene er også tekst knyttet til datahaller og lærlinger tatt inn. Tekst om drøfting, alternativ og tiltak for fortsatt beskjeftigelse ved utsetting av arbeidsoppgaver til utlandet er blitt en ny paragraf 21.

Likestilling

Bedriftene på overenskomstene skal i tariffperioden foreta en gjennomgang for å sikre at det ikke foreligger lønnsforskjeller pga kjønn. Partene på bedriften skal oppsummere halvveis og ved periodens avslutning.

Uravstemning

Forhandlingsutvalget har gitt en enstemmig anbefaling av resultatet. Det skal nå ut på uravstemning med svarfrist inn til forbundet torsdag 2. juni kl. 12.00.

Her kan du lese protokollen.