Enighet i Sykehuspartner HF

Publisert: 12.06.17

– innholdet kan være utdatert

Mandag 12. Juni ble det forhandlet fram et resultat i årets lønnsoppgjør for Sykehuspartner HF.

Alle EL og ITs medlemmer får et generelt tillegg på 4 000 kroner fra 1. juli. I tillegg gis det et lavlønnstillegg på 2 925 kroner til medlemmer som tjener 407 265 kroner eller lavere.

– I et oppgjør med stramme rammer var dette et greit resultat, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

Det skal i tillegg foretas en kartlegging av lønnsmessige skjevheter innen de enheter EL og IT Forbundet har medlemmer innen 1. oktober. Både ansatte innen brukerservice, kvinner, innvandrere og langtidsutdanna skal være blant dem som vurderes. Lønnsregulering som følge av kartleggingen gis også med virkning fra 1. juli 2017. Lønnstabellen reguleres lik protokoll av 2. mai i område 10.

– I en tid med mange omstillinger har vi kommet i havn uten konflikt, sier tillitsvalgt Henrik Tønnesen.

– Vi får rettet opp noen skjevheter ved dette oppgjøret, men det er fortsatt en jobb å gjøre i kommende oppgjør, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.