Enighet i statsoppgjøret

Publisert: 29.04.17

– innholdet kan være utdatert

Pressemelding fra LO Stat – 29.04 2017

Det er oppnådd enighet mellom partene i tariffoppgjøret i staten. – Oppgjøret er på linje med resultatet i frontfaget og sikrer våre medlemmer et generelt tillegg avtalt sentralt, noe staten i utgangspunktet ikke ønsket, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

-Dette har vært et tøft oppgjør. Vi møtte en arbeidsgiver som ikke bare sa tvert nei til et generelt tillegg og ønsket å fordele all lønn lokalt. De ville også gjøre store endringer i dagens lønnssystem, blant annet ved å fjerne lønnstabellen. Disse angrepene har vi slått tilbake, sier LO Stat-lederen.

– Vi er fornøyde med at vi har fått på plass et generelt tillegg til alle, men vi skulle selvfølgelig gjerne fordelt enda mer av pengene sentralt. Samtidig er det viktig at vi også fikk forhandlet fram et tillegg som gir noen av de lavest lønte gruppene et ekstra løft, sier LO Stat-leder Egil Andre Aas.

Han peker på at den sentrale overordnede måten å tenke lønnsdannelse på har preget mange av årets tariffoppgjør, og har vansker med å forstå hvorfor staten skal forkaste noe som har gitt gode resultater over lang tid.

-Det er blant annet på den måten vi har blitt best i klassen på likelønn. Samtidig har vi alltid avsatt midler til lokale forhandlinger, men alt ut, slik staten vil, er uaktuelt, sier han

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt tillegg på A-tabellen på 0,33 % fra 1. mai 2017. I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 0,8 % med virkning fra 1.juli.2017

Det er ingen hemmelighet at staten også ønsket store endringer i lønns- og forhandlingssystemet. LO Stat mener partene vet for lite om konsekvensene av fjorårets endringer i hovedtariffavtalen.

-Skal man gjøre endringer i lønnssystemet for over 160 000 statstilsatte så mener vi det må gjøres gjennom en grundig prosess. Avtalen legger opp til at partene skal jobbe med dette i fellesskap fram mot neste hovedtariffoppgjør. Det er vi fornøyd med.

– Nå gjenstår høstens lokale forhandlinger og vi vet at våre tillitsvalgte ute vil forhandle godt for medlemmene, som i tidligere år, sier Aas.

For ytterligere kommentarer

Leder i LO Stat, Egil André Aas 928 40 455

Informasjonssjef, Stein Syrstad: 906 89 882

Om LO Stat

LO Stat er en hovedsammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i Staten og virksomheter tilknyttet Spekter. De er den største hovedsammenslutningen i staten med ca 44.000 medlemmer.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.