Enighet i SAMFO

Publisert: 09.05.18

– innholdet kan være utdatert

LO og SAMFO ble i dag enige i forhandlingene om lønn og arbeidsvilkår. Enigheten omfatter EL og IT Forbundets medlemmer på området.

– Resultatet er i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret, og sikrer økt kjøpekraft for ca. 25 000 arbeidstakere i Coop, Boligsamvirket og Landbrukssamvirket. Det er vi godt fornøyd med, sier LOs 1. nestleder og forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik.

– Generelle tillegg, lavlønnstillegg på kr 2,50 per time og heving av basislønn er de viktigste økonomiske resultatene. Det sikrer også et lavtlønnsløft til de lavest lønte, uttaler Følsvik.

Uravstemning

Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. De får tilsendt uravstemningsmateriell elektronisk og avgir også sin stemme digitalt.  Uravstemningsfristen vil framkomme av materiellet.

Protokoller

Les protokollen hos Handel og Kontor.

Relevante artikler

10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.