Enighet i overenskomst for heisfaget

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet og Heismontørenes Fagforening kom til enighet med Nelfo og NHO i dag. 

–Vi fikk tariffestet et punkt vedørende teknologiavtaler, bedriftene skal forskuttere sykelønn, og midlertidige ansettelse skal skje på samme vilkår som ved innleie. Totalt sett er vi fornøyd med resultatet, sier Kim Andre Arnesen, leder for EL og IT Forbundets forhandlingsdelegasjon. 

Les protokollen her: https://elogit.no/hovedoppgjøret-2020/heisfag

Resultatet skal til uravstemning, med frist senest 9. oktober.