Hovedoppgjøret 2020: Overenskomst for Heisfaget

Status: Enighet

Overenskomst for heisfaget mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Nelfo på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, EL og IT Forbundet og Heismontørenes Fagforening på den annen side.

Resultat:
Noen av punktene det ble enighet om.
For komplett oversikt les: Protokoll Tarifforhandlingene Heis 2020 (PDF)

§ 3 Lønn
Det gis et generelt tillegg på Kr. 0,50 pr time fra 1. april 2020.

§ 13.6 Personlig integritet i arbeidslivet
Tilleggstekst:
I de tilfeller ny teknologi skal innføres eller endres, som påvirker arbeidstakernes personvern, lages det en skriftlig avtale som undertegnes av klubb og bedrift. Dette inkluderer teknologi som registrerer posisjonering (GPS) og tidsangivelser. Avtalen skal foreligge før teknologien tas i bruk. Avtalen må minimum inneholde formål, bruken av teknologien, hvem som har innsyn i innsamlede data og ivaretakelse av personvernbestemmelsene. Oppnås det ikke enighet innen rimelig tid, skal saken bringes inn for organisasjonene.

Det bør på lokalt plan opprettes egne generelle særavtaler som omfatter innføring/endring av teknologi.

§ 13 pkt. 10 Seriøsitet i bransjen.
Ny tekst, nytt avsnitt mellom nåværende avsnitt 2 og 3
Der hvor man benytter midlertidig ansettelse istedenfor innleie skal dette skje på tilsvarende betingelser.

§ 13 pkt. Nytt punkt.
Forskuttering av ytelser fra NAV. 

Bedriften skal forskuttere sykelønn der det foreligger en gyldig sykemelding som hjemler sykepenger iht. Folketrygdloven. 

 

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Overenskomst for Heisfaget

Overenskomst for heisfaget mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Nelfo på den ene...

Hovedavtalen LO-NHO

Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige...

Aktuelt

Tariff 2020

Enighet i overenskomst for heisfaget

Tariff 2020

Heis-forhandlingene i gang

Tariff 2020

Enighet i LOK-meklingen

Tariff 2020

LOK-mekling på overtid

Tariff 2020

Mekling i gang på LOK-en