Enighet i mellomoppgjøret på Energiavtalen KS Bedrift

Publisert: 28.05.15

– innholdet kan være utdatert

Pensjonsløsningen skal ut på uravstemning blant EL & IT Forbundets og Fagforbundets medlemmer. Materiellet for uravstemningen sendes ut om kort tid og fristen står i dokumentene som sendes ut.

Økonomi – minstelønn
Rammen for årets oppgjør i privat sektor er 2,7 prosent og rammen gjelder også vårt tariffområde. Med et lønnsoverheng (effekten av fjorårets oppgjør) på 1,7 prosent, og en lønnsglidning (lokale lønnstillegg gitt mellom oppgjørene) på hele 1,8 prosent, startet disse forhandlingene med at 3,5 prosent allerede var brukt 3,5.

På tross av dette klarte forhandlingsutvalget å heve alle minstelønnssatser i tariffavtalens § 3-2 med 5120 kroner, som først og fremst får betydning for avtalestrukturen.

I tillegg får det en effekt på lærlingelønn som er knyttet til minstelønnssatsen.  

Lokale forhandlinger som tidligere
Det skal gjennomføres helt ordinære lokale forhandlinger som før. Fristen for gjennomføring er 15. oktober og ankefrist på lokale oppgjør (uenigheter) er 1. november. Virkningstiden på lokalt oppgjør er fra 1. juli 2015.

Pensjon
Partene ble enige om å anbefale en ny bestemmelse i tariffavtalen som kan åpne for å endre pensjonsordning i bedriften hvis minst 2/3-deler av de organiserte arbeidstakerne er enige i det.

Forhandlingsutvalget mener at bestemmelsen gir en stor grad av sikkerhet for at de tillitsvalgte kan delta i prosesser om eventuell ny pensjonsordning og ha stor innflytelse på resultatet. Hovedregelen er som tidligere en brutto ytelsesordning på 66 prosent.

Vi viser til utsendt informasjon når det gjelder nye minstelønnssatser.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.