Enighet i lønnsoppgjøret for de kommuneansatte

Publisert: 01.05.18

– innholdet kan være utdatert

– Vi er fornøyd med at alle hovedorganisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sier Mette Nord, leder i LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

Oppgjøret gir et godt grunnlag for rekrutteringog verdsetting av de som arbeider i kommunene.

For 2018 ble det avtalt et tillegg på minst fem tusen og med en profil som gir flere grupper uttelling for kompetanse. Oppgjøret får virkning fra 1. mai 2018.

Det økonomiske resultatet sikrer kjøpekraft og verdsetter kompetanse. Det er også avtalt videreføring av en minstelønnsgaranti etter 16 år for dem uten formell kompetanse.

Det er avtalt en modell som skal motivere til mer heltid og økt arbeid i helgene. De som omfattes av denne ordningen får en heving at helgetilleggene til 53 kroner timen. Det er også avtalt en ordning som sikrer bedre økonomisk uttelling til dem som jobber mer enn 289 timer i året.

– Et av våre viktige krav var en reell økning i kjøpekraft for medlemmene, det har vi fått. Den gir uttelling for kompetanse og tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, sier Mette Nord.

– Medlemmene i LO Kommune får uttelling for kompetanse og ansiennitet på linje med andre grupper i kommunene, sier Nord.

– Det justerte lønnssystemet ivaretar både de med høyskole- og universitetsutdanning, de med fagutdanning og de med realkompetanse, men som står uten formell utdanning. Kommunene trenger kompetanse nå og i framtida, og arbeidsgiverne må tilrettelegge for arbeidsplassbasert kompetanseheving, sier Mette Nord.

Oppgjøret vil gå til uravstemning. Medlemmene på området vil motta nærmere informasjon om dette.

* Gjelder ikke oppgjøret i Oslo kommune.

Protokoller

Undertegnet protokoll

Vedlegg til protokoll

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.