Enighet i lønnforhandlingene i kommunesektoren

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet var en del av LO Kommunes forhandlingsdelegasjon, hvor forbundssekretær Karianne Hansen Heien var vår representant.  

Pressemelding fra LO Kommune:

LO Kommune fornøyd med årets kommuneoppgjør– Dette er et godt lønnsoppgjør for LO Kommunes medlemmer. Vi har sikret kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god uttelling for kompetanse, sier Mette Nord, forhandlingsleder for LO Kommune. Dette er i tråd med LO Kommunes krav.

Like etter midnatt 1. mai ble LO Kommune og YS Kommune enige med KS om en avtale i lønnsoppgjøret i kommunesektoren.

 

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der partene vanligvis bare forhandler om lønnstillegg. LO Kommune forhandler for i underkant av 200 000 medlemmer i Kommune-Norge. Totalt er rundt 420 000 ansatte omfatta av dette oppgjøret.– Vi er glade for at oppgjøret har en tydelig likelønnprofil. Det vil si at kvinners andel av menns lønn øker. Lønnsoppgjøret er et kompetanseløft, der utdanning og kompetanseheving gir uttelling. Vi er også glade for at fagarbeiderne og universitets- og høgskoleutdannede får et lønnsløft, og ikke minst at det er solide opprykk for dem med lengst ansiennitet, sier Mette Nord. Oppgjøret er i tråd med resultatene av det såkalte frontfaget og tariffoppgjørene i andre sektorer. Mette Nord understreker at LO Kommune er fornøyde med at de kom fram til en forhandlingsløsning i årets oppgjør. 

Denne gangen var også pensjon tema i forhandlingene.– Pensjon var en av flokene i dette oppgjøret. Heldigvis fant vi fram til gode løsninger. Vi er tilfredse med at arbeidsgiversiden er enige med oss arbeidstakerne i at medlemmenes pensjonsrettigheter skal utbetales samlet. Dette er aktuelt siden flere pensjonsleverandører har varslet kamp om kommunal pensjonsforsikring, men at de ikke ønsker å sikre alle rettighetene.– Vi har beholdt en kjønns- og aldersnøytral modell for opptjening av pensjon. Det er viktig i en kvinnedominert sektor, mener Nord. Avtalen sikrer også pensjonsopptjening for etter- og videreutdanning i inntil fire år.– Vi syns også at det er flott at  at lærlinger i kommunesektoren nå skal tjene opp pensjon, sier Mette Nord.

Partene har også blitt enige om hvordan det skal arbeides videre med innføring av nye regler for særaldersgrenser og AFP.