Enighet i KS Bedrift

- innholdet kan være utdatert

Partene i mellomoppgjøret for de ansatte i KS Bedrift kom til enighet torsdag 4. mai. Oppgjøret omfatter ca. 1200 medlemmer.

– Vi er fornøyd. Vi har fått gjennomslag for et generelt tillegg, og heving av minstelønnssatsene tilsvarende. Vi har fått hevet garantilønnen for fagarbeidere på 16-årstrinnet, og vi har fått justert 20-årsgarantien. Resultatet er på linje med frontfaget, sier forhandlingsleder Roger Haga Heimli i LO Kommune (og Fagforbundet).

De lokale forhandlingene gjenstår. Forbundssekretær Karianne Hansen Heien var EL og IT Forbundets representant i forhandlingene.