Enighet i Helse Nord IKT

Publisert: 01.11.20
(Endret: 23.05.22)

Etter flere utsettelser ble det fredag oppnådd enighet i forhandlinger mellom EL og IT Forbundet og Helse Nord IKT.

Det gis et tillegg på kr 3 644,- pluss det generelle tillegget på kr 975,-. Tilleggene gis fra 1. april 2020. Det er også foretatt heving av alle satsene i lønnstabellen i tråd med oppgjøret i sykehusene.

– De trange rammene ved årets oppgjør har gjort det vanskelig å få rettet opp lønna for alle som vi mener ligger for lavt når du ser på arbeidsoppgaver og stilling. Dette arbeidet må fortsette ved oppgjøret til våren, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. Ved årets forhandlinger ble ett medlem som tjente under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn hevet vesentlig.

Forhandlingsresultatet skal godkjennes av LO Stat og Spekter og deretter sendes ut på uravstemning. EL og IT Forbundet har medlemmer på avtalen i blant annet Bodø, Harstad og Tromsø. Det var klubbleder Noralf Brandser og distriktssekretær Mona Haugan som forhandlet for EL og IT Forbundet.

Relevante artikler

Et historisk høyt kronetillegg ble resultatet etter årets lønnsforhandling i Energiavtale 1.
– Vi har fått gjennomslag for å løfte hele laget, sikre likelønn og utjevne forskjeller, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.
LO kommune krever økt lønn for hele laget av kommuneansatte, samtidig som de med lav lønn må få et ekstra løft. – Vi må godt over rammen fra privat sektor i KS-oppgjøret, sier LO Kommunes leder.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.