Enighet i forhandlingene for KS Bedrift Energiavtalen

Publisert: 30.05.18

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet og KS Bedrift ble onsdag 30. mai enige i forhandlingene om lønns- og arbeidsvilkår for Energiavtale 1. Neste skritt i oppgjøret er uravstemning.

De sentrale punktene

  • Et generelt tillegg på 3 510 kroner og en heving av minstelønnssatsene på fem prosent.

– Forbundet er fornøyd med en vesentlig heving av minstelønnssatsene, som vi mener over tid har blitt hengende etter, sier forbundssekretær Karianne Hansen Heien, som leder forhandlingene på vegne av EL og IT Forbundet.

  • Kompensasjon på minst to timer for overtid etter tilkalling.

– Dette er et punkt som var høyt prioritert av landstariffkonferansen og vi er tilfreds med at KS Bedrift delvis kom oss i møte om dette kravet, sier Hansen Heien.

  • Vaktsatsene heves med 15 kroner per vaktdøgn.
  • Partene har presisert vernebestemmelsene, og klargjort intensjonen med bestemmelsen.

Resultat av partssammensatt utvalg

I perioden har et partssammensatt utvalg sett på skifte,- toalett- og spiseforhold. Som en følge av dette er åpartene enige om en protokolltilførsel. Spesielt gjelder det tilpassing for begge kjønn og at partene lokalt jevnlig skal vurdere hvordan det løses og finne nye, praktiske løsninger.

Kompetanseutvikling

Partene er enige om økt behov for kompetanseheving som en følge av digitalisering og teknologisk utvikling. Lokalt oppfordres partene om å prioritere oppgaven med å kartlegge det framtidige kompetansebehovet, kompetansegap og bygge riktig kunnskap i bedriftene.

Nå gjenstår de lokale forhandlingene i de respektive virksomhetene.

Forhandlingsprotokoll

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.