Enighet i forhandlingene for KS Bedrift Energiavtalen

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet og KS Bedrift ble onsdag 30. mai enige i forhandlingene om lønns- og arbeidsvilkår for Energiavtale 1. Neste skritt i oppgjøret er uravstemning.

De sentrale punktene

– Forbundet er fornøyd med en vesentlig heving av minstelønnssatsene, som vi mener over tid har blitt hengende etter, sier forbundssekretær Karianne Hansen Heien, som leder forhandlingene på vegne av EL og IT Forbundet.– Dette er et punkt som var høyt prioritert av landstariffkonferansen og vi er tilfreds med at KS Bedrift delvis kom oss i møte om dette kravet, sier Hansen Heien.Resultat av partssammensatt utvalgI perioden har et partssammensatt utvalg sett på skifte,- toalett- og spiseforhold. Som en følge av dette er åpartene enige om en protokolltilførsel. Spesielt gjelder det tilpassing for begge kjønn og at partene lokalt jevnlig skal vurdere hvordan det løses og finne nye, praktiske løsninger.

KompetanseutviklingPartene er enige om økt behov for kompetanseheving som en følge av digitalisering og teknologisk utvikling. Lokalt oppfordres partene om å prioritere oppgaven med å kartlegge det framtidige kompetansebehovet, kompetansegap og bygge riktig kunnskap i bedriftene.

Nå gjenstår de lokale forhandlingene i de respektive virksomhetene.

Forhandlingsprotokoll