Enighet i energisektoren

- innholdet kan være utdatert

På overtid kom partene i energisektoren til enighet. En unødvendig tungvint prosess, mener EL og IT Forbundet. 

– Resultatet innebærer en økning på 5,6 % på alle kronesatsene, en minstelønnsøkning på over 27.000 kroner, og en garderobebestemmelse i tråd med andre områder, forklarer Bjørn Fornes, leder av EL og IT Forbundets forhandlingsavdeling.

I tillegg er varslingsfristen strammet inn, kravet til standarden på innkvartering under arbeidsreiser økt, og en kompensasjons-bestemmelse for rotasjoner med ekstra lange arbeidsdager innført.

– Dette er generelle forbedringer i vilkårene til ansatte som reiser på oppdrag som innebærer overnatting. Vi har også fått på plass et rammeverk for hjemmekontor der retningslinjene skal utarbeides sammen med tillitsvalgte, sier han.

Fornøyd

Etter flere års arbeid har det endelig blitt tatt inn en ny minstelønnssats for stillinger som krever teknisk fagskole og høyskole. Fornes er derfor generelt sett fornøyd med resultatet, men mener situasjonen har vært unødvendig komplisert. 

– Dette har vært en veldig tungvint prosess, der flere av punktene kunne ha blitt løst under forhandlingene.  Vi håper at Energi Norge i framtiden ikke tvinger oss igjen til å gå til mekling, og heller gjør en innsats for å finne løsninger tidligere. Det er tross alt det forhandlinger er der for, sier en oppgitt Fornes.

Likestilingsresultat

Partene ble også enige om at fra og med 1. juli 2021 skal det være separate dame- og herregarderober, og toalett med egen inngang

– Kvinner som tilbys en plastbøtte som do, eller må skifte bak et forheng innerst i brakken er bare noen av opplevelsene vi har fått meldinger om. Vi har hatt som mål å rydde i situasjonen, og med dette resultatet er vi i mål innenfor samtlige områder der EL og IT Forbundet er representert, forteller Fornes. 

Nå skal resultatet til uravstemning fredag 13. november klokken 12, og avsluttes torsdag 19. november klokken 12.