Enighet i energiforhandlingene

Publisert: 08.10.20
(Endret: 23.05.22)

Partene i Energiavtale 1 kom til enighet på overtid i natt – Det har vært krevende, men vi fikk økt minstelønnen og innført et viktig likestillingstiltak uten en unødvendig tur til riksmekler, sier Geir Aasen, leder av forhandlingsdelegasjonen. 

– I snitt blir minstelønnssatsen økt med over 10.000 kroner, noe som vil komme lærlinger og de lavlønte til gode. Dette er spesielt viktig med tanke på situasjonen samfunnet er i, forteller Aasen. 
(Red anm: Det sto tidligere 17.000 kroner, men dette tallet inkluderer også økningen i minstelønnssats fra mellomoppgjøret. Tallet er endre for å unngå misforståelser).

Det har vært flere saker og varslinger om trakassering i energibransjen, derfor var et sentralt mål for forhandlingene å trygge kvinners hverdag på arbeidsplassen. 

– Likestilling skal ikke bare være forbehold festtalene. Derfor er vi veldig fornøyd med å ha fått inn et krav om at der det er behov for garderober og toaletter, skal disse være kjønnsdelte med egne innganger. Dette er et godt startpunkt for videre likestillingsarbeid i bransjen, sier han.

Energiavtalen 1 er hovedtariffavtalen som omfatter blant annet ansatte i energiselskapene ute i distriktene. EL og IT Forbundet ledet forhandlingene med KS Bedrift/Samfunnsbedriftene, og møte sammen med Fagforbundet, Delta og Parat. 

– Med blant annet et generelt tillegg på 2500 kroner, med virkning fra 01. juli, er dette et resultat som de ansatte fortjener. Enten de jobber med å klatre i stolpene eller svarer telefonene på kundesentret, oppsummerer en fornøyd Aasen.

EL og IT Forbundet har frist til 29. oktober på å gi sitt endelige svar. 

Relevante artikler

Et historisk høyt kronetillegg ble resultatet etter årets lønnsforhandling i Energiavtale 1.
– Vi har fått gjennomslag for å løfte hele laget, sikre likelønn og utjevne forskjeller, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.
LO kommune krever økt lønn for hele laget av kommuneansatte, samtidig som de med lav lønn må få et ekstra løft. – Vi må godt over rammen fra privat sektor i KS-oppgjøret, sier LO Kommunes leder.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.