Enighet i elektrofaget

Publisert: 29.04.16

– innholdet kan være utdatert

Denne uken har EL og IT Forbundet og Nelfo forhandlet om ny landsoverenskomst for elektrofagene. Den nye avtalen har en økonomisk ramme på 2,4 prosent, i tråd med resultatet i frontfaget.

– Vi fikk et godt resultat, både økonomisk og med tanke på innretning, sier Jan Olav Andersen, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.  

Bekjemping av sosial dumping var på forhånd flagget som en hovedprioritet for EL og IT.

– Derfor var vi opptatt av å flytte penger fra områder som ikke er allmenngjort til områder som er det. Det fikk vi til, sier Andersen.  

En annen og viktig prioritering for EL og IT var bedre betingelser for reisemontørene.

– Vi tok noen skritt i riktig retning, og kan få til mer i og med at vi skal jobbe videre med dette i et partssammensatt utvalg. Lengre var det ikke mulig å komme, særlig med tanke på den vanskelige situasjonen i oljeindustrien, sier Andersen.

Bransjen har en sentral avtale som fastsetter minstestandarder, og lokale avtaler ved hver enkelt bedrift som gir betingelser ut over den sentrale avtalen. Fem bedrifter, blant dem avdelinger i de store installasjonsselskapene Bravida og Caverion, har valgt å si opp den lokale avtalen.

– Vi kan ikke godta at arbeidsgiver ensidig fastsetter lavere lønn for sine ansatte. Derfor krevde vi endringer i den sentrale avtalen, og oppnådde det vi ønsket. Arbeidstakerne får beholde sine lønnsbetingelser inntil det er enighet om ny avtale, sier Andersen.

En kort oppsummering av resultatet:

  • Fast lønn etter overenskomsten § 3 A økes med 5 kroner og 32 øre.
  • Reisemontører som følger bedriftens reiseopplegg, og som kommer for seint på jobb eller må dra tidlig fra jobb av den grunn, skal ha lønn for denne reisetiden.
  • Dersom lokale avtaler sies opp beholder arbeidstakerne lønnsbetingelsene inntil det er enighet om ny avtale.
  • Opplæring som pålegges som følge av forskrift om sikkerhet i elektriske anlegg skal gjennomføres i arbeidstiden.
  • Godtgjøring når helligdager, 1. mai og 17. mai, faller innenfor tidsrom hvor arbeidstakeren har ferie eller er permittert på grunn av driftsstans.
  • Partene går sammen om et initiativ ovenfor LO og NHO for å legge bedre til rette for rullerende permitteringer.
  • I de tilfeller arbeidstidsordningen på den enkelte bedrift hjemler fri hver lørdag skal arbeid på lørdager betales med 100 prosent overtidstillegg.
  • Avtalen gjelder ut april 2018.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet skal til uravstemning med frist 2. juni. Resultatet anbefales av forhandlingsutvalget mot en stemme.

Les protokollen

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.