EL og IT: Regjeringen innfrir ikke sitt eget bredbåndsmål

Publisert: 08.11.19

– innholdet kan være utdatert

Regjeringens mål er at 90 prosent av landets husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen 2020. Det klarer de ikke.

– 97 000 husstander må få tilbudet i løpet av 2020 for at løfte skal innfris. Det kommer ikke til å skje med det budsjettforslaget Nikolai Astrup og regjeringen har foreslått, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet, til Dagbladet.

Regjeringen foreslår å bevilge 256 millioner kr i 2020 til støtte til bredbåndsutbygging. Det er en økning på 50 millioner, men EL og IT Forbundet mener at beløpet må tredobles.

Statsbudsjettet holder kun til å støtte til en tredjedel av det som trengs

– Budsjettet holder kun til å støtte til en tredjedel av det som trengs. Det betyr at regjeringen overlater de vanskeligste utbyggingene til markedet alene, og det kommer neppe til å gi mange nye utbygginger. Taperne er folk og bedrifter i distriktene som får et tregere bredbåndstilbud enn i tettbygde strøk, sier Andersen.

Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet

Nærmere bakgrunn om tallene vi bruker

Ifølge rapporten Bredbåndsdekning 2019, utarbeidet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i september 2019, har 86 prosent av husstandene i Norge tilbud om 100 Mbit/s bredbånd. Det betyr at omtrent 97 000 husstander mangler tilbudet. I proposisjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer det fram at tilkoblinger krever i snitt 8 600 kroner i statlig støtte per husstand. Det kan bety at det kreves nærmere 800 millioner på neste års budsjett for at regjeringen skal innfri sitt eget løfte – med mindre markedet våkner og fikser noe det ikke har ville gjort tidligere.

Store forskjeller på by og land

Mens rundt 98 prosent av husstander i tettbygde strøk har tilbud om høykapasitets bredbånd, har rundt 59 prosent av husstander i grisgrendte strøk tilsvarende tilbud, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Alle skal få nytte av de mulighetene digitaliseringen gir

Ikke minst er det viktig for mange små reiselivsbedrifter og øvrig næringsliv lokalisert utenfor tettbygde strøk, at bredbåndshastigheten ikke legger begrensninger på vekstpotensialet. Det er også viktig at befolkningen over hele landet får god digital infrastruktur, når de offentlige tjenestene digitaliseres og ny teknologi tas i bruk i omsorgen.

Her er rapporten fra Nkom.

Les mer i Dagbladet, hvor blant annet Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) svarer EL og IT Forbundet. 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.