EL og IT ønsker et samordnet oppgjør i 2018

Publisert: 07.12.17

– innholdet kan være utdatert

Landsstyret i EL og IT har vedtatt forbundets viktigste krav i tarifforhandlingene til våren.

Oppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør. Det betyr at krav og tilbud omfatter hele tariffavtalen, og ikke bare lønn.

Landsstyret krever at hullene i AFP-ordningen må tettes, slik at "ingen taper ved å gå av tidlig, at det lar seg gjøre å kombinere delvis uførhet med AFP og at ordningen styrkes økonomisk".

Kampen mot innleie fra bemanningsbransjen er også et prioritert område. Det samme gjelder kompetanse og etter- og videreutdanning, hvor forbundsstyret krever at arbeidsgiverne øker sin innsats. Andre områder som vektlegges er mer fri for ansatte i reisejobber og redusert styringsrett for arbeidsgiver knyttet til personkontroll og overvåkning. 

Landsstyret krever økt kjøpekraft til alle og en god lavtlønnsprofil.

EL og IT Forbundet ønsker et samordnet oppgjør, noe som i praksis innebærer at LO forhandler på vegne av sine medlemsforbund i private sektor direkte med NHO. LOs representantskap avgjør den 27. februar hva som blir LOs hovedkrav, og hvorvidt det blir et forbundsvis oppgjør eller et samordnet oppgjør.

Les hele uttalelsen her.

Forhandlingsutvalgene 2018

Landsstyrets prioriterte krav bygger på vedtak fra EL og IT Forbundets tre landstariffkonferanser, som ble avholdt høsten 2017. Konferansene utformet krav innen sine områder. De valgte også representanter til EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg for de ulike områdene.

Her kan du se hvem som ble valgt til de ulike utvalgene.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.