EL og IT Forbundets retningslinjer mot seksuell trakassering

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundets møteplasser skal være trygge for alle.

Vi har derfor vedtatt retningslinjer mot seksuell trakassering. Formålet er å hindre trakassering i egne rekker, ha gode rutiner når det oppdages og hvordan hendelser skal følges opp.

Lykkes vi med det, blir vi en sterkere og bedre organisasjon.

Retningslinjene ble vedtatt av forbundsstyret i april, og var også tema i landsstyremøtet den 14. juni.

Lenke til retningslinjene.