EL og IT Forbundet vil ha pensjon fra første krone

Publisert: 24.09.18

– innholdet kan være utdatert

Stortinget skal behandle et forslag fra AP og SV om pensjonsopptjening fra første krone og innføring av individuell pensjonskonto.

EL og IT Forbundet deltok på høringen i finanskomiteen fredag 28. september. Beskjeden til politikerne var klar: Pensjonsopptjeningen må starte fra første krone man får i lønn.

I dag er det rundt 1 million arbeidstakere som ikke har opptjent tjenestepensjon før de har tjent grunnbeløpet i folketrygden (96 883 kroner).

Usosiale mangler ved dagens lov

Norge har i dag lovfestet obligatorisk tjenestepensjon. Loven innebærer at de fleste arbeidsgivere må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Ordningen har gitt mange arbeidstakere i privat sektor en bedre pensjonsordning, men har noen usosiale mangler. Disse rammer blant annet kvinner, midlertidig ansatte på korttidskontrakter, lavtlønte og arbeidstakere som må gå av tidlig. 

Ifølge loven trenger ikke arbeidsgiver å betale inn pensjon fra første krone. De trenger heller ikke å inkludere dem som er under 20 år eller har stillingsbrøker mindre enn 20 prosent. 

Eksempel – så urettferdig slår reglene ut:

"Arne" jobber med forsikring, med månedslønn på 64.000 kroner og sju prosent pensjonsopptjening – gjennomsnittet for bransjen. Han har pensjonsopptjening fra første krone, hvilket de fleste med høy opptjeningsprosent har. Det betyr at arbeidsgiver setter av rundt 4.500 kroner i måneden for til hans tjenestepensjon.

I motsatt ende av skalaen finner vi "Anne". Hun jobber på hotell. I overnattings- og serveringsbransjen er gjennomsnittlig månedslønn under halvparten av lønna i bank og forsikring: Drøyt 30.000 kroner. Med den lønna, uten pensjon fra første krone og med lovens minimum på to prosent pensjonssparing – som er snittet for denne bransjen – vil den årlige utgiften for arbeidsgiver være litt over 5.000 kroner. 

"Arne" tjener altså dobbelt så mye som "Anne", men han får ti ganger så mye pensjonsopptjening.

Uttalelse: Pensjon fra første krone

Vårt standpunkt kommer fram i en uttalelse fra forbundsstyret, hvor det blant annet står:

EL og IT Forbundet krever at loven endres slik at:

  • Pensjonsopptjening starter fra første krone man får i lønn.
  • Det gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent, og for arbeidstakere under 20 år.
  • Det gis pensjon ved fratreden også for arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder.

Uttalelsen ble vedtatt i juni 2018, og kan leses her.

Individuell pensjonskonto

EL og IT Forbundet har tilsluttet seg LOs høringssvar i spørsmålet om egen pensjonskonto. Høringssvaret støtter at arbeidstakere kan samle all pensjonskapital på én konto, og peker på at det er viktig at dette raskt blir iverksatt.  Her kan du lese hele høringssvaret.

Les også:

Ungdomsopprop: Brev fra LO-ungdommen til finanskomiteen 

Faktaark: LOs faktaark om obligatorisk tjenestepensjon.

Representantforslag om pensjon fra første krone: Her kan du lese forslaget som skal behandles i Stortinget.

Kronikk i Dagbladet skrevet av Jan Olav Andersen: Gi folk flest en god pensjon

Det var hovedkasserer Odd-Helge Reppe og kommunikasjonssjef Robert Kippe som representerte forbundet i høringen.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.