eForvaltningskonferansen 2017: Personvern og automatisert forvaltning

- innholdet kan være utdatert

Hvilken betydning får EUs nye personvernforordning for den offentlige forvaltningen? Hva kan vi lese av Meld. St. 27 (2015–2016) Digital Agenda for offentlig forvaltning? Og hvordan er det å være saksbehandler i en automatisert digital saksbehandling? Dette er spørsmål som reises på eForvaltningskonferansen 2017, som finner sted 13. og 14. februar på Thon hotell Vika Atrium.

Last ned: Program for eForvaltningskonferansen 2017

eForvaltningen er forvaltningspolitikkens spydspissDigitaliseringen av offentlige tjenester er den raskeste og mest omfattende endringsprosessen i offentlig sektor, med omfattende konsekvenser for kompetansebehov, rolleforståelse, metoder og ansvarsområder. Hvordan engasjerer vi oss for å få eForvaltningen dit vi vil og skape våre egne framtidige arbeidsplasser på en god måte?

Påmelding og kostnaderDeltakerpris for våre medlemmer er 2 000 kroner, og 2 900 kroner for ikke-medlemmer.

EL og IT Forbundet har 10 friplasser til konferansen. Under «Deltakerkategori» i skjemaet må dere klikke på «Avtalt friplass EL og IT.

Påmelding skjer via nettskjema innen 1. februar 2017.

eForvaltningskonferansen er et samarbeid mellom NTL, Fagforbundet, EL og IT Forbundet og Universitetet i Oslo.