Digital21: 64 forslag om digitalisering og næringsliv

Publisert: 05.09.18

– innholdet kan være utdatert

Digital21-prosjektet overleverte mandag 3. september sine forslag til regjeringen.

Digital21 er opprettet av Nærings- og fiskeridepartementet, og har sett på næringslivets evne og mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

Fem overordnede anbefalinger i rapporten

De overordnede anbefalingene fra utvalget er oppsummert slik i en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet:

  • Utvikle den digitale teknologibasen som norsk næringsliv trenger framover
  • Sørge for cybersikkerhet
  • Sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse
  • Gjøre dataressurser tilgjengelig og sørge for god infrastruktur
  • Utvikle offentlig rammeverk som gir innovasjon og digitalisering

Viktig rapport for våre medlemmer

Forslagene i rapporten angår de aller fleste av EL og IT Forbundets medlemmer. Forbundet kommer derfor til å se nøye på rapporten i tiden som kommer. Allerede nå kan vi slå fast at den peker på viktige og nødvendige innsatsområder.

Etterutdanning, IKT-sikkerhet og fiberkabler

Rapporten trekker fram kompetanse og sikkerhet som grunnleggende forutsetninger for å lykkes med digitalisering.

Den peker blant annet på behovet for etter- og videreutdanning, flere IT-studieplasser og styrking av den digitale allmennutdanningen gjennom hele utdanningsløpet. EL og IT Forbundet har tidligere krevd en kompetansereform i arbeidslivet der også det offentlige bidrar. Målet bør være at ufaglærte, faglærte og akademikere får muligheten til ny kompetanse gjennom hele yrkeslivet, og at bedrifter tar i bruk ny teknologi uten å skifte ut sine ansatte.

Vi har også tidligere sagt at IKT-kompetansen i Norge må styrkes, særlig innen sikkerhet. IKT-sikkerhet må få en sentralplass i IKT-bachelorgrader og i elektrofagene, kapasiteten på masterutdanning innen IKT-sikkerhet må økes og den nasjonal forskningskompetanse i kryptografi må styrkes.

I rapporten blir det blant annet foreslått å etablere interkontinentale forbindelser og å legge til rette for bygging av fiberkabel langs norskekysten. Dette er gode forslag for å styrke den digital infrastrukturen.

Digital21 anbefaler at regimet for innovative anskaffelser styrkes og faktisk tas i bruk, noe EL og IT Forbundet støtter. Staten må bli flinkere til å jobbe tettere med IT-næringen, og den må bruke sin innkjøpskraft til å legge til rette for innovasjon. Det er viktig at offentlige kontrakter rigges slik at små og mellomstore IT-bedrifter i Norge kan delta i anbudskonkurransene.

Mangler i rapporten

Selv om rapporten er god, så er det konkrete forslag vi savner.

Rapporten trekker fram behovet økt rekruttering til IT-næringen. EL og IT Forbundet mener at det er viktig at IT-næringen trapper opp innsatsen for å rekruttere jenter for å løse denne utfordringen, og at dette burde vært omtalt i rapporten.

Lovregulering av telekommunikasjonsmontørfaget er heller ikke nevnt i rapporten. EL og IT Forbundet mener det er godt tiltak for å opprettholde kvaliteten og sikkerheten i tele- og datanettet.

Her kan du lese hele rapporten.

Relevante artikler

– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.