Digital21: 64 forslag om digitalisering og næringsliv

- innholdet kan være utdatert

Digital21-prosjektet overleverte mandag 3. september sine forslag til regjeringen.

Digital21 er opprettet av Nærings- og fiskeridepartementet, og har sett på næringslivets evne og mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

Fem overordnede anbefalinger i rapportenDe overordnede anbefalingene fra utvalget er oppsummert slik i en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet:Viktig rapport for våre medlemmerForslagene i rapporten angår de aller fleste av EL og IT Forbundets medlemmer. Forbundet kommer derfor til å se nøye på rapporten i tiden som kommer. Allerede nå kan vi slå fast at den peker på viktige og nødvendige innsatsområder.

Etterutdanning, IKT-sikkerhet og fiberkablerRapporten trekker fram kompetanse og sikkerhet som grunnleggende forutsetninger for å lykkes med digitalisering.

Den peker blant annet på behovet for etter- og videreutdanning, flere IT-studieplasser og styrking av den digitale allmennutdanningen gjennom hele utdanningsløpet. EL og IT Forbundet har tidligere krevd en kompetansereform i arbeidslivet der også det offentlige bidrar. Målet bør være at ufaglærte, faglærte og akademikere får muligheten til ny kompetanse gjennom hele yrkeslivet, og at bedrifter tar i bruk ny teknologi uten å skifte ut sine ansatte.

Vi har også tidligere sagt at IKT-kompetansen i Norge må styrkes, særlig innen sikkerhet. IKT-sikkerhet må få en sentralplass i IKT-bachelorgrader og i elektrofagene, kapasiteten på masterutdanning innen IKT-sikkerhet må økes og den nasjonal forskningskompetanse i kryptografi må styrkes.

I rapporten blir det blant annet foreslått å etablere interkontinentale forbindelser og å legge til rette for bygging av fiberkabel langs norskekysten. Dette er gode forslag for å styrke den digital infrastrukturen.

Digital21 anbefaler at regimet for innovative anskaffelser styrkes og faktisk tas i bruk, noe EL og IT Forbundet støtter. Staten må bli flinkere til å jobbe tettere med IT-næringen, og den må bruke sin innkjøpskraft til å legge til rette for innovasjon. Det er viktig at offentlige kontrakter rigges slik at små og mellomstore IT-bedrifter i Norge kan delta i anbudskonkurransene.

Mangler i rapportenSelv om rapporten er god, så er det konkrete forslag vi savner.

Rapporten trekker fram behovet økt rekruttering til IT-næringen. EL og IT Forbundet mener at det er viktig at IT-næringen trapper opp innsatsen for å rekruttere jenter for å løse denne utfordringen, og at dette burde vært omtalt i rapporten.

Lovregulering av telekommunikasjonsmontørfaget er heller ikke nevnt i rapporten. EL og IT Forbundet mener det er godt tiltak for å opprettholde kvaliteten og sikkerheten i tele- og datanettet.

Her kan du lese hele rapporten.