Dette betyr NHO-oppgjøret for unge

Publisert: 17.04.18

– innholdet kan være utdatert

LO og NHO er enige om lønns- og arbeidsvilkårene for LO-medlemmer i NHO-området. Avtalen tetter hull i AFP-ordningen og sikrer økt kjøpekraft.

Både forhandlingsutvalget i LO og forbundsstyret i EL og IT anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet.

Bedre pensjon

Partene er enige om mål og rammer for en ny, framtidig avtalefestet pensjon (AFP). Detaljene rundt den nye AFP-ordningen skal utredes sammen med myndighetene, og tas inn i et senere tariffoppgjør. LO-medlemmene skal deretter ta stilling til den nye AFP-ordningen i uravstemning.

Den nye AFP-ordningen skal sikre at unge tjener opp pensjon ved å jobbe i en AFP-bedrift. Det gjør de ikke i dag, så det blir en viktig forbedring. Nå er det slik at om du ikke er i bedriften den dagen du går av, så får du ikke AFP. Det er en alt eller ingenting-ordning.

Dette hullet skal tettes. Ordningen knyttes til din samlede tid i AFP-bedrifter i løpet av yrkeslivet. Det betyr at du beholder opptjeningen fra tiden i en AFP-bedrift, selv om du bytter jobb. Også om du bytter til en jobb i offentlig sektor. Ordningen skal fortsatt være en kvalifiseringsordning (må fortsatt ha jobb for å være kvalifisert til AFP).

Mer enn dobbelt så mange vil få rett til AFP med ny ordning!

Økt lønn

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 2,8 prosent, noe som er over forventet prisvekst (2,0 prosent). Noe av dette ble brukt i det sentrale oppgjøret:

  • Det gis et generelt tillegg til alle på kr 1,00 per time, pluss 30 øre eller resultatet fra de forbundsvise tilpasningene.
  • I tillegg gis det et særskilt lavlønnstillegg på kr 2,50 per time. Det gis til alle på tariffavtaler hvor snittlønnen ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, dvs kr 417 725 i året.

De sentrale tilleggene ligger godt under rammen på 2,8 prosent. Det anslås at 1,2 prosent skal tas ut i lokale tillegg. Lønnsoppgjørene i fjor og året før der hadde en ramme på 2,4 prosent.

3 av 4 krav ble innfridd

LO hadde fire prioriteringer i oppgjøret:

Anbefaler JA

EL og ITs medlemmer på NHO-overenskomstene kan delta i uravstemningen (varer fram til 26. april). 

Et enstemmig forhandlingsutvalg, samt forbundsstyret i EL og IT anbefaler ja.

Les også

25 000 kroner til «sliterne»

Slik deltar du i uravstemningen

 

 

 

 

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.