Det hardner til – flere må streike for å få ordna forhold

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet er i streik for å få opprettet tariffavtale i elektrobedriften Traftec i Rogaland.

Streiken er en viktig kamp for både bransjen, hele fagbevegelsen og alle arbeidstakere. Derfor retter vi en stor takk til våre medlemmer i Traftec som tar kampen.

Tariffavtaler bidrar til ordna forhold og rettferdig konkurranseTariffavtaler gir medlemmene rettigheter utover loven, og er et av våre aller viktigste midler i kampen for gode arbeidsforhold. Avtalene fastsetter lønnsnivået, gir rett til AFP og er viktig for å sikre rettferdig konkurranse mellom bedrifter.

I Norge er det ingen bedrifter som skal vinne på lønnsdumping.

Bryter med regler for offentligeanbudTraftec mener det er for dyrt å inngå tariffavtale, og at det vil føre til at selskapet taper i anbudskonkurransen hos Statens vegvesen.

Dette til tross for at offentlige anbud er underlagt bestemmelsene etter ILO-94, som krever at lønns- og arbeidsforhold ved offentlige anbud ikke skal være mindre gunstige enn det som er normalt i bransjen. I Norge er det Landsoverenskomsten for elektrofagene som er normalen for elektroarbeid.

Fra og med 1. januar 2005 vedtok Statens vegvesen at alle deres entreprenører skulle påse at disse normene blir fulgt.

Bedriften driver aktivt streikebryteriTraftec-klubben vedtok streik før iverksettelse, og EL og IT Forbundet fikk godkjent plassoppsigelse for alle medlemmene. To dager før streiken startet meldte noen medlemmer seg ut.

Teknisk sett er de likevel i streik, og når Traftec gir dem oppdrag betyr det at bedriften driver streikebryteri.

Det vanlige er å si ja til tariffavtaleHeldigvis ser de fleste bedrifter positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale. De setter pris på medarbeidere som ønsker være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. Så langt i år har EL og IT Forbundet inngått tariffavtale i 37 nye bedrifter.

EL og IT kjemper hardere for nye tariffavtalerVi ser likevel en utvikling hvor det i flere tilfeller må kjempes hardere enn tidligere for å få opprettet tariffavtaler. Nå ved elektrikerne i Traftec, og ved at heismontørene i Oronas måtte streike fra 14. mai til 13. juli før de fikk gjennomslag for kravet om landsdekkende tariffavtale.

I Miras Elektro AS i Mo i Rana jobbet forbundet og klubben i to og et halvt år for å få tariffavtale. I Apply Sørco var det problemer med manglende tilbakemelding fra arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, før det til slutt ble en løsning. I GMC er det bebudet nytt møte mellom LO og NHO. I 2016 måtte EL og IT Forbundet streike i elektrobedriften Kaba.

Både Fagforbundet, NNN og Handel og Kontor, Transportarbeiderforbundet har måttet streike det siste året for å få på plass tariffavtaler.

Les mer om streiken i Traftec