Det hardner til – flere må streike for å få ordna forhold

Publisert: 28.06.18

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet er i streik for å få opprettet tariffavtale i elektrobedriften Traftec i Rogaland.

Streiken er en viktig kamp for både bransjen, hele fagbevegelsen og alle arbeidstakere. Derfor retter vi en stor takk til våre medlemmer i Traftec som tar kampen.

Tariffavtaler bidrar til ordna forhold og rettferdig konkurranse

Tariffavtaler gir medlemmene rettigheter utover loven, og er et av våre aller viktigste midler i kampen for gode arbeidsforhold. Avtalene fastsetter lønnsnivået, gir rett til AFP og er viktig for å sikre rettferdig konkurranse mellom bedrifter.

I Norge er det ingen bedrifter som skal vinne på lønnsdumping.

Bryter med regler for offentligeanbud

Traftec mener det er for dyrt å inngå tariffavtale, og at det vil føre til at selskapet taper i anbudskonkurransen hos Statens vegvesen.

Dette til tross for at offentlige anbud er underlagt bestemmelsene etter ILO-94, som krever at lønns- og arbeidsforhold ved offentlige anbud ikke skal være mindre gunstige enn det som er normalt i bransjen. I Norge er det Landsoverenskomsten for elektrofagene som er normalen for elektroarbeid.

Fra og med 1. januar 2005 vedtok Statens vegvesen at alle deres entreprenører skulle påse at disse normene blir fulgt.

Bedriften driver aktivt streikebryteri

Traftec-klubben vedtok streik før iverksettelse, og EL og IT Forbundet fikk godkjent plassoppsigelse for alle medlemmene. To dager før streiken startet meldte noen medlemmer seg ut.

Teknisk sett er de likevel i streik, og når Traftec gir dem oppdrag betyr det at bedriften driver streikebryteri.

Det vanlige er å si ja til tariffavtale

Heldigvis ser de fleste bedrifter positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale. De setter pris på medarbeidere som ønsker være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. Så langt i år har EL og IT Forbundet inngått tariffavtale i 37 nye bedrifter.

EL og IT kjemper hardere for nye tariffavtaler

Vi ser likevel en utvikling hvor det i flere tilfeller må kjempes hardere enn tidligere for å få opprettet tariffavtaler. Nå ved elektrikerne i Traftec, og ved at heismontørene i Oronas måtte streike fra 14. mai til 13. juli før de fikk gjennomslag for kravet om landsdekkende tariffavtale.

I Miras Elektro AS i Mo i Rana jobbet forbundet og klubben i to og et halvt år for å få tariffavtale. I Apply Sørco var det problemer med manglende tilbakemelding fra arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, før det til slutt ble en løsning. I GMC er det bebudet nytt møte mellom LO og NHO. I 2016 måtte EL og IT Forbundet streike i elektrobedriften Kaba.

Både Fagforbundet, NNN og Handel og Kontor, Transportarbeiderforbundet har måttet streike det siste året for å få på plass tariffavtaler.

Les mer om streiken i Traftec

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.