Det forhandles i staten

- innholdet kan være utdatert

Foto: Stortinget Hovedtariffoppgjøret i Staten er i gang. Under ledelse av LO Stat krever forhandlingsutvalget reallønnsvekst, generell lønnsutjevning, å minske forskjellen mellom kvinner- og menns lønn, samt ivareta de lavest lønte arbeidstakerne.

– Jeg aldri tidligere opplevd å gå inn i et tariffoppgjør med så mange usikkerhetsfaktorer. Pandemien har rammet landet hardt og situasjonen i norsk arbeidsliv er svært utfordrende. Spesielt for private virksomheter, men også i offentlig sektor, som har blitt satt på store prøver det siste halvåret. Dette er bakteppet når vi starter vårt oppgjør, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Forbundssekretær Fred Løvli representerer EL og IT Forbundet i forhandlingsutvalget. Oppgjøret omfatter våre medlemmer i staten, som for eksempel ansatte i Forsvarsbygg, Statens Vegvesen og hos fylkesmennene. 

– Det er mange usikkerhetspunkter og vanskelige temaer det skal forhandles om, men som alltid er vi optimister, sier Løvli.

LO Stat krever at disponible midler i årets lønnsoppgjør gis som generelt kronetillegg på hovedlønnstabellen.

LO Stat forutsetter også at det over tid blir en lik lønnsutvikling i de to hovedtariffavtalene i staten. (YS, LO og Unio har en likelydende avtale, mens Akademikerne har sin egen).Husk at du kan følge alle forhandlingene her: https://elogit.no/hovedoppgjøret-2020