Det forhandles i staten

Publisert: 03.09.20
(Endret: 23.05.22)
Foto: Stortinget 

Hovedtariffoppgjøret i Staten er i gang. Under ledelse av LO Stat krever forhandlingsutvalget reallønnsvekst, generell lønnsutjevning, å minske forskjellen mellom kvinner- og menns lønn, samt ivareta de lavest lønte arbeidstakerne.

– Jeg aldri tidligere opplevd å gå inn i et tariffoppgjør med så mange usikkerhetsfaktorer. Pandemien har rammet landet hardt og situasjonen i norsk arbeidsliv er svært utfordrende. Spesielt for private virksomheter, men også i offentlig sektor, som har blitt satt på store prøver det siste halvåret. Dette er bakteppet når vi starter vårt oppgjør, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Forbundssekretær Fred Løvli representerer EL og IT Forbundet i forhandlingsutvalget. Oppgjøret omfatter våre medlemmer i staten, som for eksempel ansatte i Forsvarsbygg, Statens Vegvesen og hos fylkesmennene. 

– Det er mange usikkerhetspunkter og vanskelige temaer det skal forhandles om, men som alltid er vi optimister, sier Løvli.

LO Stat krever at disponible midler i årets lønnsoppgjør gis som generelt kronetillegg på hovedlønnstabellen.

LO Stat forutsetter også at det over tid blir en lik lønnsutvikling i de to hovedtariffavtalene i staten. (YS, LO og Unio har en likelydende avtale, mens Akademikerne har sin egen).

Husk at du kan følge alle forhandlingene her: https://elogit.no/hovedoppgjøret-2020

Relevante artikler

Et historisk høyt kronetillegg ble resultatet etter årets lønnsforhandling i Energiavtale 1.
– Vi har fått gjennomslag for å løfte hele laget, sikre likelønn og utjevne forskjeller, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.
LO kommune krever økt lønn for hele laget av kommuneansatte, samtidig som de med lav lønn må få et ekstra løft. – Vi må godt over rammen fra privat sektor i KS-oppgjøret, sier LO Kommunes leder.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.