– Det er den digitale virkelighet som gjelder

Publisert: 26.04.17

– innholdet kan være utdatert

Ungdom er ikke egoistiske, men de kommuniserer og forholder seg til hverandre, og til verden, på andre måter enn det vi er vant til. Det gjelder også arbeidslivet.

– Dagens unge er oppvokst med at det eneste konstante er forandringer. Da blir det vanskelig å få unge til å engasjere seg i langsiktige mål. Det må alle dagens ledere i samfunnet, inkludert organisasjoner, forstå og forholde seg til når de unge "digitale innfødte" trer inn i arbeidslivet.

Det sa den danske lektor Søren Schultz Hansen i et inspirerende foredrag til deltakerne på forbundets vervekonferanse for IKT-området.

Schultz Hansen påpekte også at unge i dag ikke ønsker å spesialisere seg innen ett spesifikt felt i frykt for å bli utdatert i en stadig skiftende arbeidsliv.

– Dessuten har oppfattelsen av tilstedeværelse endret seg drastisk på få år. Ungdom har ikke vår forståelse av tilstedeværelse, sa Schultz Hansen og han har omgjort begrepet tilstedeværelse til tiltideværelse.

– Utfordringen er hvordan det skal ledes og motiveres i tid i stedet for i rom, sa han.

Styrke forbundets verving

Forbundet er med i LOs treårige prosjekt for verving i servicebransjen og konferansen er en del av forbundets langsiktige strategi.

– Vervekonferansen markerer oppstarten på å videreføre erfaringene i serviceprosjektet ut til distriktene så de får mulighet til å starte arbeidet på en god måte, og blant de 18 deltakerne fra hele landet deltok både distriktsledere og –sekretærer og andre utvalgte, sier forbundets prosjektsekretær Geir Aasen.

Han fortalte om sine erfaringer i verveprosjektet så langt, samt tok opp igjen medlemsbevaringsprosjektet fra 2012 som ønsket å utbedre problemene med at for mange medlemmer forsvinner fra forbundet av forskjellige årsaker. Gruppeoppgavene utfordret deltakerne i å komme opp med ulikeløsninger og forbedringer på begge temaene.

Om Søren Schultz Hansen

Søren Schultz Hansen er lektor på Institut for Interkulturel Kommunikation & Ledelse på Copenhagen Business School og forsker/rådgiver innen temaet "Digitale innfødte og ledelse", med 12 års erfaring i den digitale reklamebransjen. Han er forfatter og foredragsholder. I de siste ni år har han forsket på de unges innpass i arbeidslivet. Forskningen har ført til utgivelser av flere rapporter og bøker, blant annet "Årgang 2012" og "Digitale infødte på job". Lenke til et tilsvarende foredrag ligger på YouTube.

Relevante artikler

Tidligere forbundsleder og tidligere distriktssekretær i Vestfold og Telemark ble hedret på kameratkvelden under landstariffkonferansen i Sandefjord onsdag kveld.
Med nye nettsider kommer også nye strukturer, noe som kanskje gjør navigasjonen litt uvant. Her har vi laget en grov oversikt over hvor du finner forskjellig innhold, med utgangspunkt i hovedmenye.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.